Schadeformulier invullen
Schadeformulier invullen

Schadeformulier invullen

Een schadeformulier heb je nodig als er een aanrijding heeft plaatsgevonden. Op het schadeformulier kun je ook invullen dat er sprake is van letselschade. Letselschade bestaat uit materiële (beschadigde auto, fiets, brommer, kleding) en immateriële schade (financiële vergoeding van het door u overkomen letsel, pijn hinder en klachten).

Het is van belang dat direct na de aanrijding een schadeformulier wordt ingevuld. Soms is dat niet mogelijk omdat u direct wordt meegenomen door de gebelde ambulance dienst. Probeer dan zo spoedig mogelijk met de tegenpartij in contact te komen om alsnog het schadeformulier in te vullen. Zijn de gegevens van de tegenpartij bij u niet bekend vul dan zelf uw gedeelte in en verstuur deze naar ons kantoor. Wij kunnen de gegevens van de tegenpartij achterhalen door het opvragen van het politierapport.

Wij kunnen u goed en deskundige informeren wat de verhaalkansen zijn van de door u opgelopen letselschade. Neem contact met ons op voor vrijblijvende informatie over juridische bijstand.

Schadeposten bij letselschade

Letselschade is alle schade die u heeft opgelopen wanneer u bent aangereden en daarbij gewond bent geraakt. Letselschade na een ongeval bestaat uit materiële en immateriële schadeposten. Voorbeelden van materiële letselschade zijn ziektekosten, reiskosten en reparatiekosten van uw voertuig. Naast deze kosten kunt u een vergoeding vragen voor misgelopen inkomsten in de toekomst, doordat u minder kunt werken of misschien volledig arbeidsongeschikt raakt. Denkt u ook aan uitval van de door u bestede tijd aan het huishouden en/of het onderhouden van uw huis en tuin. Voor de immateriële letselschade kan ons letselschadebureau een bedrag aan smartengeld berekenen. Dit is een schadevergoeding voor pijn en verdriet als gevolg van het ongeval. De schadeposten kunnen heel divers zijn en laat zich niet altijd even gemakkelijk vaststellen.

Hoe komt u aan een schadeformulier

De meeste verzekeringsmaatschappijen sturen hun klanten een schadeformulier als de autoverzekeraar is afgesloten. Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u het schadeformulier makkelijk vinden op het internet. Mocht u geen schadeformulier kunnen vinden neem dan contact met ons kantoor op dan sturen wij u een schadeformulier toe via de e-mail.

Het is altijd verstandig om naast uw rijbewijs, verzekeringspapieren een schadeformulier in uw auto te hebben liggen. Mocht u zijn aangereden, dan kunt u het schadeformulier meteen invullen. Bent u lopend of op de fiets aangereden dan is het logisch dat u geen schadeformulier bij zich heeft. Bent u aangereden door een automobilist of bestuurder van een andere motorvoertuig, vraag de tegenpartij dan naar zijn of haar schadeformulier. Is geen van beide partijen in bezit van een schadeformulier, noteer dan in ieder geval de gegevens van elkaar waaronder telefoonnummer, adresgegevens en kenteken gegevens van de betrokken voertuigen, maak eventueel ook een foto van het rijbewijs dan wel andere ID bewijs.

Praktische tips voor het invullend van het schadeformulier

Tips

Hieronder enkele belangrijke tips:

• Vul indien dit kan samen met de tegenpartij de voorkant van het schadeformulier in. De achterkant kunt u later thuis invullen;
• Bij vraag 3 Kruist u hier ‘ja’ aan wanneer er bij de betrokken partijen iemand is die lichamelijke klachten heeft gekregen door het ongeval.
• Noteer de namen en adressen van getuigen op het schadeformulier bij punt 5. Ook als ze medepassagiers, familie en/of vrienden zijn. Misschien heeft iemand anders gezien wat er precies gebeurd is tijdens jouw ongeval. Als deze persoon bereid is om zijn gegevens aan jou te geven dan kun je hier zijn gegevens noteren. Wij zullen dan een getuigenverklaring aan de getuigen toesturen. Een getuigenverklaring kan je helpen om een eventuele aansprakelijkheid af te wijzen, te erkennen of kan je uiteraard helpen bij het indienen van een claim.
• Let erop dat de verzekeringsgegevens, adresgegevens en het kenteken van de tegenpartij juist worden ingevuld; Zie de vragen 6, 7, 8 en 9.
• Kruis bij vraag 12 de juiste vakjes aan en vul onder iedere kolom het totaal aantal aangekruiste vakjes in;
• Maak een duidelijke situatieschets. Geef weer in welke richting de betrokken partijen reden en aan welke kant ze elkaar het eerst raakten;
• U hoeft niet akkoord te zijn met de opmerking die de tegenpartij bij vraag 14 (Mijn opmerkingen) heeft ingevuld. Deze opmerkingen zijn niet relevant voor het bepalen wie er schuld heeft aan het ongeval;
• Let erop dat beide partijen het formulier ondertekenen. Punt 15. Zet alleen uw handtekening indien u het eens bent met de aangekruiste vakjes en de situatieschets;
• Maak foto’s van de situatie/omgeving en van de schade;
• Bewaar thuis een kopie van het aanrijdingsformulier.

Deskundige bijstand die u helpt om uw schade te claimen

Het is van belang om op een juiste manier het schadeformulier in te vullen. Daarnaast is het erg belangrijk om niet te lang te wachten met het claimen van uw letselschade. Indien er getuigen moeten worden aangeschreven dan is het van belang om dit zo snel mogelijk te doen. Immers na verloop van tijd is de bereidwilligheid om een getuigenverklaring in te vullen er niet meer of de getuigen weten het niet meer zo precies wat er is gebeurd.

Wij kunnen u kosteloos bijstaan om uw letselschade te verhalen omdat de juridische kosten een onderdeel zijn van uw persoonlijke schade en deze moeten conform de Nederlandse wetgeving door de aansprakelijke tegenpartij/verzekeraar betaald worden.