Eigen schuld bij aanrijdinen
Eigen schuld bij aanrijding

Eigen schuld bij aanrijdingen

Eigen schuld aan een aanrijding kan natuurlijk ook. Wij staan daar nooit bij stil. Want meestal is het de andere persoon die niet uit kijkt of die jou geen voorrang geeft en daardoor is de aanrijding ontstaan. Wie gaat de schade betalen? Alle zaken, zoals de materiële schade en letselschade worden dan verhaald op de aansprakelijke verzekeraar.

Maar wat nu als jij degene bent die de aanrijding heeft veroorzaakt. Door gladheid raak je van de weg en kom je tot stilstand tegen een boom of je ziet net te laat dat de auto’s voor je remmen waardoor je achterop je voorganger rijdt. Wie gaat dan jouw materiële autoschade en letselschade betalen? Wij leggen het u uit!

Materiële autoschade

Of de autoschade, bij eigen schuld aan een aanrijding, wordt betaald door je eigen verzekeraar is afhankelijk van hoe je bent verzekert. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Alleen de WA dekking. De verzekeraar betaald alleen de schade die jij aan een ander toebrengt. Dus niet de schade aan je eigen auto. De WA verzekering is in Nederland verplicht. Of je wilt verzekeren voor optie 2 en 3 is een vrijwillige keuze.
 2. Beperkte casco dekking biedt onder anderen dekking bij;
  1. Diefstal van je auto
  2. Aanrijding met (wilde) dieren
  3. Storm en of hagelschade
  4. Brand, explosie of blikseminslag
  5. Sterretje in ruit of ruitbreuk

Schade door een aanrijding is niet gedekt onder deze optie. Bij eigen schuld aan de aanrijding wordt de schade aan je eigen auto dus niet betaald door je eigen verzekeraar.

 1. Casco of allrisk dekking. Je bent dan verzekert voor de WA dekking en beperkte casco dekking. Daarnaast ben je verzekert voor schade die je aan je eigen voertuig toebrengt.

Als je eigen verzekeraar een schade aan je betaald dan val je wel terug in de Bonus Malus trede. Hoe meer jaren je schadevrij rijdt, des te meer korting krijg je op je autoverzekering. Dat principe is door je verzekeraar uitgewerkt in de zogenaamde bonus/malus-ladder. Als je zelf niet schuldig bent aan de schade na een ongeval, blijft je premie altijd ongewijzigd. Ben je wel schuldig aan een ongeval/botsing dan moet je meer premie betalen.

Als je alleen WA en/of Beperkt casco bent verzekert dan blijf je zitten met de materiële autoschade, die zal je dus zelf moeten betalen. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de letselschade. Ik onderscheid hierin de letselschade van de passagier en van de bestuurder.

Letselschade van de passagier

De letselschade van de passagier valt onder de WA dekking, zie hier boven uitgelegd. Ondanks dat jij als bestuurder van de auto een stuurfout maakt kan de passagier zijn letselschade gewoon claimen onder de afgesloten WA dekking van de eigenaar van de auto. De passagier is schuldloos in deze. Wel val je, als eigenaar van de auto, terug in de B/M ladder als er een uitkering wordt gedaan aan de passagier met letsel.

Dat de passagier schuldloos is moet wel vaststaan. Stel dat het ongeluk is gebeurt omdat de passagier aan de handrem heeft getrokken dan wordt de situatie wel anders. De concrete situatie en omstandigheden bepalen dan of er wel of geen vergoeding zal worden betaald aan de passagier.

Letselschade van de bestuurder

Hoe zit het dan met de letselschade van de bestuurder? De letselschade van de bestuurder kan je niet claimen onder de eigen WA dekking.

Medische kosten

De letselschade van de bestuurder kan je dus nergens claimen. Wel kun je een beroep op je eigen zorgverzekeraar voor de medische kosten. Maar ook dit is afhankelijk van de afgesloten dekking.

Arbeidsongeschikt worden

Mocht je door de gevolgen van de aanrijding arbeidsongeschikt worden dan zal je werkgever verplicht zijn om het loon voor maximaal twee jaar door te betalen. Echter als je een tijdelijk arbeidscontract hebt van bijvoorbeeld een half jaar dan zal de werkgever maar maximaal een half jaar je loon doorbetalen. Je valt dan direct terug op het UWV. Het UWV zal dan bepalen of je recht hebt op een uitkering. Als je in loondienst was ten tijde van de aanrijding dan zal je waarschijnlijk recht hebben op een ZiekteWet uitkering.

Stel dat je een ZZPér/zelfstandige bent dan heb je de eerste twee jaar geen recht op een uitkering van het UWV. De financiële nood is dan direct aanwezig. Immers niet werken is geen loon.

Hoe kun je dit probleem dan voor de bestuurder oplossen

De letselschade van de bestuurder kan je claimen als je naast de verplichte WA dekking, eventueel aangevuld met de opties 2 en 3 nog een losse verzekeringsproduct afsluit. Dit is de zogenaamde SVI verzekering.

Wat is een SVI verzekering

De afkorting staat voor: Schadeverzekering Voor Inzittende inclusief voor de bestuurder. Het woordje Inzittende betekent dat ook alle letselschade van de passagiers onder deze dekking vallen.

Deze verzekering is een schadeverzekering. De daadwerkelijke geleden schade wordt vergoed door je eigen autoverzekeraar. Dus alle letselschade. Voor de volledigheid de autoschade wordt niet vergoed door de verzekeraar alleen de opgelopen letselschade. Kosten van juridische bijstand wordt ook vaak vergoed onder de SVI dekking. Dit betekend dat je met een gerust hart een belangenbehartiger kan inschakelen.
Sommige SVI verzekeringen kennen wel beperkingen. Niet alle polissen dekken bijvoorbeeld smartengeld en/of de kosten van een belangenbehartiger. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden en laat u goed adviseren voordat u een SVI dekking afsluit.

Als er een uitkering volgt onder de afgesloten SVI dekking dan valt u wel terug op uw B/M ladder. Maar een paar tientje premieverhoging op jaar basis valt in het niets als er sprake is van letselschade.

Neem contact op

Laat u bijstaan door een belangenbehartiger die ervaring heeft met letselschade claimen op een SVI polis. Er zitten nog wel wat juridische haken en ogen aan eigen schuld aan een aanrijding. Ons advies is om altijd naast de verplichte WA dekking een SVI dekking af te sluiten. De kosten van een SVI dekking zijn hooguit een paar tientje op jaarbasis. Zeker voor personen die veel kilometers maken in de auto lopen gevaar om zelf een keer een aanrijding te veroorzaken.

De opgelopen  letselschade kan zonder een SVI dekking nergens worden geclaimd. Mensen die ZZP’s/zelfstandigen zijn kunnen ook niet terugvallen op het UWV voor een uitkering. De financiële nood is dan direct aanwezig.

Zie verder:

Schadeposten

Contact
Contact