Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

U raakt betrokken bij een ongeval en door het opgelopen letsel moet u verblijven in het ziekenhuis en daarna volgt een periode van revalidatie in een revalidatiecentrum. Hoe moet dit nu.

Binnen het Nederlandsrechtssysteem volgen de verzekeraars de Richtlijnen van de Letselschade Raad: Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding.

De letselschade Raad richtlijnen; Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Gekozen is voor een vast bedrag van € 28,00 per dag bij opname in een ziekenhuis. De vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening bedraagt € 14,00 per dag. Het gaat daarbij om een tijdelijke opname in een revalidatiecentrum, een verpleeginrichting of een sanatorium.

De ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van:

  • Kosten van de aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding
  • Kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis of de revalidatievoorziening te veraangenamen. Hieronder zijn onder andere begrepen:
    • extra telefoonkosten, bestaande uit gespreks- en abonnementskosten
    • aanschaf of huur van boeken en tijdschriften o consumpties (frisdrank) o huur tv o huur spelletjes, videofilm e.d.
    • parkeergeld familiebezoek o bloemen, fruit, etc. Op het genormeerde bedrag vindt geen korting plaats in verband met mogelijke besparingen in de thuissituatie.

Indien de daadwerkelijke gemaakte kosten hoger zijn dan de normbedragen dan worden deze uiteraard vergoed.

Tijdens een huisbezoek kan ik u verder voorlichten over het normbedrag.

Gratis hulp bij het begroten van de Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Het is belangrijk u dat u zich laat bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade door een ervaren letselschade specialist. Iemand die weet hoe een verzekeraar denkt en handelt bij letselschade. Wij kunnen uw zaak objectief bekijken en u de juridische rompslomp uit handen nemen, terwijl u zich blijft richten op uw herstel.

Maakt u zich geen zorgen om onze kosten. De wetgever heeft namelijk ook geregeld dat de kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke partij betaald dienen te worden.

Vul nu nog het contact formulier in. Wij nemen daarna direct contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.