Studievertraging door ongeval
Studievertraging door ongeval

Studievertraging door ongeval

Studievertraging door ongeval. U raakt betrokken bij een ongeval en kunt daardoor tijdelijk / langdurig niet meer naar school en/of studeren. U loopt daardoor studievertraging op.

Hoe moet dit nu. Deze schade kunt u claimen bij de veroorzaker van het ongeval.

Er moet een schadevergoeding betaald worden door de aansprakelijke verzekeraar. De volgende vraag komt dan aan de orde wat er dan betaald moet worden en voor welk bedrag.

Binnen het Nederlandsrechtssysteem volgen de verzekeraars de Richtlijnen van de Letselschade Raad; studievertraging.

De letselschade Raad richtlijnen: studievertraging

Volgens de Letselschade Raad wordt onder studievertraging verstaan:

Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden.

Afbakening van De Letselschade Richtlijn Studievertraging:

Er geldt wel een afbakening van de richtlijn.

  • De richtlijn ziet louter op de studievertraging als zodanig c.q. het daardoor later betreden van de arbeidsmarkt. Het gaat om een studievertraging van maximaal één jaar.
  • Extra studiekosten (boeken- en examenkosten en dergelijke) vallen niet onder de richtlijn.

Tijdens een huisbezoek kan ik u verder voorlichten over de normbedragen en welke normbedragen er van toepassing zijn op uw studiesituatie.

Gratis hulp bij het begroten van de studievertraging

Het is belangrijk u dat u zich laat bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade door een ervaren letselschade specialist. Iemand die weet hoe een verzekeraar denkt en handelt bij letselschade. Wij kunnen uw zaak objectief bekijken en u de juridische rompslomp uit handen nemen, terwijl u zich blijft richten op uw herstel.

Maakt u zich geen zorgen om onze kosten. De wetgever heeft namelijk ook geregeld dat de kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke partij betaald dienen te worden.

Vul nu nog het contact formulier in. Wij nemen daarna direct contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.