Hoogte smartengeld berekenen
Hoogte smartengeld berekenen

Hoogte smartengeld berekenen

Hoogte smartengeld berekenen. Als je betrokken bent bij een ongeval en je hebt daarbij letselschade opgelopen dan heb je recht op smartengeld of ook genoemd immateriële schade. Hoe wordt nu de hoogte van het smartengeld bepaald. Bij de bepaling van het bedrag aan smartengeld wordt gekeken naar een heleboel omstandigheden. Naast natuurlijk het letsel, zijn onder andere de volgende factoren van belang:

 • Leeftijd (bijvoorbeeld het verschil tussen iemand van 80 jaar versus een jong kind).
 • Duur van de ziekenhuisopnames en/of revalidatiecentrum opname.
 • Looptijd van het letsel (bijvoorbeeld het verschil tussen een gebroken been van 6 weken of een levenslange dwarslaesie).
 • Intensiteit van de behandelingen en doorstane pijn (bijvoorbeeld het verschil tussen een gebroken been versus brandwonden).
 • Duur van de behandelingen (bijvoorbeeld het verschil tussen een dag opname in het ziekenhuis versus een revalidatietraject van maanden).
 • Resterende beperkingen voor de toekomst (bijvoorbeeld het verschil tussen een breuk versus amputatie).De mate van invaliditeit. Bij functionele arbeidsongeschiktheid wordt de beschadiging van lichaam of geest gemeten in percentages.
 • De medische, psychiatrische of psychologische behandeling. Ook psychische schade geeft een vergoeding smartengeld. Langdurige psychiatrische behandelingen zijn zeer belastend voor iemand die van een trauma wil genezen.
 • De mate waarin iemand arbeidsongeschikt is geworden (bijvoorbeeld: kun je je eigen werk nog doen of moet je mogelijk ander werk gaan doen).
 • Bijvoorbeeld je kindje niet kunnen tillen of je hobby’s niet meer kunnen uitoefenen.
 • Het geschokte rechtsgevoel.

ANWB Smartengeld gids

Er zijn richtlijnen voor de bepaling van de hoogte van het smartengeld claimen. Elk jaar brengt de ANWB een nieuwe Smartengeld gids uit. Deze gids staat vol met uitspraken die in rechte zijn gedaan, waarbij inzicht wordt gegeven in de omvang van het letsel, het smartengeld bedrag dat is gevorderd in de procedure en het smartengeld bedrag dat is toegewezen door de rechter.

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft een richtlijn opgeteld om de hoogte van het smartengeld claimen vast te stellen voor de lichte letselschades. Als definitie geld:

Er is sprake van ‘licht letsel’ indien het letsel binnen zes maanden restloos (behoudens de normaal te verwachten, niet ontsierende, littekens) geneest, en er dus geen complicerende factoren optreden.

 • Tot € 825 bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden. Denk hierbij onder meer aan schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en beperkte, niet-ontsierende littekens.
 • Van € 550 tot € 1.650 bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden. Denk onder meer aan (lichte) hersenschudding of whiplash met restloos herstel, forse verzwikking of verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen arbeidsongeschiktheid.
 • Van € 1.100 tot € 2.025 bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Denk hierbij onder meer aan gevallen van korte ziekenhuisopname, bij ‘eenvoudige’ botbreuken, indien sprake is van een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid. (Onder arbeidsongeschikt wordt tevens verstaan het niet of niet volledig kunnen uitvoeren van taken, bijvoorbeeld in de huishouding.)

Berekening smartengeld

Wij adviseren om niet zelf het smartengeld met de verzekeraar te bepalen of hierover in gesprek te gaan. Op grond van bovenstaande kan een idee gekregen worden over de hoogte van een eventuele uitkering, maar de berekening van smartengeld is specialistenwerk. De smartengeld berekening van de Letselschade Raad gaat uit van licht letsel wat geheel geneest. Zowel juridische als medische kennis zijn vereist om smartengeld te kunnen berekenen.

Wij kunnen smartengeld voor u berekenen en indienen bij de verzekeraar. Onze dienstverlening is geheel gratis. Neem vandaag nog contact op voor de mogelijkheden.

Zie verder:

Voorbeelden van: smartengeld bij been en voetletsel

Voorbeelden van: smartengeld bij oogletsel

Voorbeelden van: smartengeld bij whiplash

Voorbeelden van: smartengeld bij arm- en handletsel