Smartengeld claimen
Smartengeld claimen

Smartengeld claimen

Smartengeld claimen. Als je betrokken bent bij een ongeval en je hebt daarbij letselschade opgelopen dan heb je recht op smartengeld of ook genoemd immateriële schade. Maar wat is het nu eigenlijk. Als we het woord smartengeld intikken in het Van Dale woordenboek dan lezen wij het volgende:

smar·ten·geld (het; o; meervoud: smartengelden)1vergoeding van niet in geld uit te drukken schade

Smartengeld staat ook omschreven in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek.

Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade (leed, gederfde levensvreugde) die iemand heeft ondervonden (en dus een vorm van schadevergoeding). In het Nederlands recht kan smartengeld op grond van artikel 6:106 BW uitsluitend worden gevorderd:

  • als gevolg van lichamelijkof geestelijk letsel,
  • als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast,
  • als sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen, dan wel
  • als sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Wanneer heeft u recht op smartengeld claimen

U heeft recht op smartengeld als u buiten uw schuld om betrokken bent geraakt bij een letsel)schadegebeurtenis. Dit kan zijn een aanrijding, bedrijfsongeval, letselschade veroorzaakt door dieren, vallen over scheef liggende stoeptegels om maar een paar voorbeelden te noemen. Wel is het een vereiste dat u de letselschade ook daadwerkelijk kunt claimen bij een partij, zoals een verzekeraar. Het maakt daarbij niet uit als u zelf ook voor een deel schuldig bent aan het ongeval. Wel heeft dit effect op de hoogte van de smartengeld uitkering. Stel dat de aansprakelijkheid voor 50% vaststaat dan heeft u ook maar recht op 50% van de toegekende hoogte van het smartengeld.

Wanneer wordt het smartengeld claimen bepaald

Smartengeld wordt pas definitief vastgesteld als:

  • u geheel klachtenvrij en hersteld bent;
  • u medisch geheel bent uitbehandeld zonder dat u klachtenvrij bent.

Het eerste punt is vrij helder. Als u na het volgen van de medische behandelingen geheel klachtenvrij bent en geen beperkingen meer kent dan kunnen wij overgaan tot een afronding van uw dossier. Mij wordt vaak gevraagd hoe lang duurt dit dan. Deze vraag is lastig te beantwoorden. Het herstel van een lichamelijke of geestelijke verwonding valt niet te voorspellen. Kneuzingen herstellen vaak binnen een termijn van 8 weken maar complexe fracturen waarvoor u bent geopereerd in het ziekenhuis kan het herstel wel twee jaar in beslag nemen.

Het tweede punt geeft aan dat u na verloop van tijd niet klachtenvrij bent. U blijft klachten en beperkingen ondervinden. U kunt bijvoorbeeld bepaalde dingen niet meer na een complexe fractuur van bijvoorbeeld uw  enkel. Wandelen, lopen, hardlopen op een ladder staan gaan niet meer zo makkelijk.

In het begin direct na het ongeval staat u bij meerdere artsen en instanties onder behandeling. Denkt u bijvoorbeeld aan en huisarts, neuroloog, orthopeed, fysiotherapeut, tandarts, chiropractor, bedrijfsarts om maar een paar voorbeelden te noemen. Na verloop van tijd merkt u dat de behandelingen wel verlichting geven maar de klachten blijven. Ook uw arts zal op den duur met u in gesprek gaan dat hij de behandelingen zal beëindigen. De behandelingen zullen u niet volledig beter maken. Er is geen zicht meer dat de behandelingen nog bijdragen aan een verdere verlichting van de klachten. U bent dan medisch uitbehandeld. U zult helaas blijvende klachten en beperkingen overhouden. De klachten en beperkingen moeten dan nauwkeurig in kaart worden gebracht. Wat kan u wel en wat kan u niet. Dit zowel in de privé situatie (huishouden / klussen in en rond de woning) maar hoe gaat dit op uw werk. Kunt u uw werk nog wel blijven uitoefenen. Om dit goed uit te zoeken hebben wij de hulp nodig van een arbeidsdeskundige en mogelijk laten wij een onafhankelijke medische expertise verrichten. Het smartengeld kan dan daadwerkelijk goed en nauwkeurig vastgesteld worden.

Berekening smartengeld

Wij adviseren om niet zelf het smartengeld met de verzekeraar te bepalen of hierover in gesprek te gaan. Zowel juridische als medische kennis zijn vereist om smartengeld te kunnen berekenen. Hoe wordt nu de hoogte van het smartengeld bepaald. Check onze artikel op dit onderwerp. Hoogte smartengeld berekenen.

Wij kunnen smartengeld voor u berekenen en indienen bij de verzekeraar. Onze dienstverlening is geheel gratis. Neem vandaag nog contact op voor de mogelijkheden.

Zie verder:

Voorbeelden van: smartengeld bij been en voetletsel

Voorbeelden van: smartengeld bij oogletsel

Voorbeelden van: smartengeld bij whiplash

Voorbeelden van: smartengeld bij arm- en handletsel