huishoudelijk hulp
Huishoudelijk hulp

Huishoudelijke hulp / mantelzorg

Huishoudelijke hulp door opgelopen letselschade. U raakt betrokken bij een ongeval en kunt daardoor tijdelijk / langdurig geen huishoudelijke taken meer verrichten binnen het gezin. Hoe moet dit nu. Stel dat u een gebroken been heeft opgelopen. Dan kan ik mij zo voorstellen dat stofzuigen en het doen van boodschappen met de auto of fiets even niet meer gaat. De praktijk is dat de partner deze huishoudelijke klusjes “verplicht” op zich zal moeten nemen. Wellicht ondersteunen familieleden en of de buren u.

Moet dit allemaal dan kosteloos gebeuren. In principe zal u de hulp niet betalen. Wellicht geeft u nog wel een cadeautje in de vorm van een bos bloemen maar daar blijft het vaak wel bij.

Maar wat nu als u alleenstaand bent en er is niemand die u wil of kan helpen. Hoe moet dat dan.

In het verleden zijn hierover veel discussies gevoerd. Veel zaken zijn op dit punt ook voor de Rechter gebracht. De Rechter gaf aan dat je in gezinsverband de geboden hulp uiteraard niet gaat betalen aan elkaar maar kan de aansprakelijke verzekeraar hiervan profeteren. De Rechter vond van niet. Het gaat hierom anders bestede tijd van degene die de hulp biedt.

Er diende een schadevergoeding betaald te worden door de aansprakelijke verzekeraar aan het slachtoffer. De volgende vraag kwam aan de orde wat er dan betaald diende te worden en voor welk bedrag.

Binnen het Nederlandsrechtssysteem volgen de verzekeraars de Richtlijnen van de Letselschade Raad.

De letselschade Raad richtlijnen

De letselschade Raad heeft als definitie voor Huishoudelijke hulp:

De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen, met uitzondering van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Wel zijn er een aantal voorwaarden aan gesteld:

  1. Het gaat om mantelzorg ofwel zorg door familie (bijvoorbeeld echtgenoot/partner, thuiswonende minderjarige en meerderjarige kinderen), vrienden, kennissen, etc.
  2. Het gaat om hulp in de huishouding voor werkzaamheden die vóór het ongeval door het slachtoffer werden verricht.
  3. De normbedragen volgens de tabel gelden gedurende een periode van drie maanden. Bij continuering van de mantelzorg geldt voor de daaropvolgende drie maanden een uurtarief van € 9,00. Het staat partijen vrij om in onderling overleg te beslissen de normbedragen volgens de tabel ook gedurende deze periode toe te passen. Nadat de tweede termijn is verlopen (zes maanden na het ongeval) betaalt de verzekeraar een redelijke vergoeding.
  4. De richtlijn ziet niet op verzorgende en verplegende taken.
  5. Onder de richtlijn vallen alle huishoudelijke taken, zoals beschreven in de definitie van huishoudelijke hulp. De kosten van professionele kinderopvang vallen niet onder deze richtlijn.
  6. De richtlijn laat de schadebeperkingsplicht van de benadeelde onverlet.

De normbedragen die zijn  opgesteld gelden voor maximaal drie maanden na datum ongeval. De normbedragen gelden ongeacht of er ook daadwerkelijk betaald wordt voor de geboden hulp. Na de genoemde eerste drie maanden gelden er andere bedragen.

Tijdens een huisbezoek kan ik u verder voorlichten welke normbedragen er zijn en welke van toepassing is op uw gezinssituatie.

Betaalde huishoudelijke hulp

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u na het ongeval betaalde hulp heeft ingeschakeld. Vaak wordt dit “zwart” uitbetaald. Daarbij is het uiteraard duidelijk dat u geen bonnetjes kunt overleggen. Dit is geen probleem. Ook in deze situatie worden de kosten van de betaalde huishoudelijke hulp volledig vergoed.

Gratis hulp bij het begroten van de huishoudelijke hulpbehoefte

Het is belangrijk u dat u zich laat bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade door een ervaren letselschade specialist. Iemand die weet hoe een verzekeraar denkt en handelt bij letselschade. Wij kunnen uw zaak objectief bekijken en u de juridische rompslomp uit handen nemen, terwijl u zich blijft richten op uw herstel.

Maakt u zich geen zorgen om onze kosten. De wetgever heeft namelijk ook geregeld dat de kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke partij betaald dienen te worden.

Vul nu nog het contact formulier in. Wij nemen daarna direct contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.