Gevallen over stoeptegels
Gevallen over stoeptegels

Gevallen over stoeptegels/putdeksels of gaten in de weg.

Gevallen over stoeptegels/putdeksels of gaten in de wegHet wegdek in Nederland wordt onderhouden door de wegbeheerder. Verantwoordelijk voor het onderhoud van het wegdek is de gemeente waar u woont. De wegbeheerder moet zorgen dat het wegdek goed wordt onderhouden en dat er geen gaten en scheuren in het wegdek zitten.

Het komt voor dat het wegdek gaten en scheuren vertoond. Stel dat u nu valt en/of struikelt over een losliggende tegel dan wel er zit een gat in het wegdek. Meestal loopt het wel goed af maar stel dat u door de valpartij letselschade oploopt, zoals een gebroken arm of been, u valt op uw gezicht met als gevolg tandletsel hoe pakt u dit nu aan.

Aansprakelijkheid wegbeheerder/gemeente

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het wegdek. Binnen de bebouwde kom is dat veelal de gemeente. De weg moet kort gezegd verkeren in een staat van onderhoud die niet ligt beneden het niveau dat voor een dergelijke weg mag worden geëist. Deze algemene norm is bij uitspraken van rechters ingevuld. Bij losliggende tegels wordt daarbij bijvoorbeeld gekeken naar hoogteverschillen tussen de verschillende tegels. Is het hoogteverschil meer dan 3 centimeter dan is er een gebrek aan de weg, door dit gebrek is een gevaar ontstaan dat zich heeft verwezenlijkt, daarvoor is de wegbeheerder (gemeente) in beginsel aansprakelijk. Dat blijkt uit recente jurisprudentie op basis van art. 6:174 BW.

De wegbeheer/gemeente aansprakelijk stelen

Om de gemeente met succes aansprakelijk te stellen dient u een aantal zaken te bewijzen/overleggen:

  • Maak foto’s van de situatie en het liefs met een centimeter band ernaast. Zo wordt duidelijk hoe breed, lang en diep het gat was.
  • Zorg dat u getuigen benaderd die een verklaring willen afgeven dat u bent gevallen.
  • Maak foto’s van uw eigen letsel van bijvoorbeeld uw beschadigd gebit, schaafwonden, beschadigde kleding.

Is de aansprakelijkheid nu zomaar een gegeven?

Als u de Gemeente aansprakelijk stelt als wegbeheerder dan kan de verzekeraar van de gemeente uw letselschade claim afwijzen omdat de gemeente niets wist van het gebrek. Stel dat net voor u een stel baldadige jongeren liep die de stoeptegels hadden verwijderd en u bent kort daarna in het ontstane gat gevallen dan kan de gemeente met succes een beroep doen dat ze het gebrek niet kenden.

Deskundige hulp

Gevallen over stoeptegels/putdeksels of gaten in de wegWegbeheerders (en haar verzekeraars) erkennen niet snel de aansprakelijkheid. Ze zijn daarbij niet altijd even toeschietelijk bij het afwikkelen van dergelijke schaden. Daarom is het verstandig om de behandeling van dit soort zaken over te laten aan een specialist, zeker wanneer er sprake is van letselschade. Als slachtoffer heeft u na de gebeurtenis vijf jaar de tijd om een claim in te dienen. Onze bijstand kost u helemaal niets als de gemeente daadwerkelijk aansprakelijk is. Bij wet is namelijk geregeld dat de veroorzaker van uw schade ook verplicht is uw kosten van rechtsbijstand te vergoeden. Onze nota dienen wij dan ook rechtstreeks bij de gemeente of haar verzekeraar in.

Wilt u meer weten over het aansprakelijk stellen van uw gemeente? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.