Loonschade verhalen

Wat gebeurt er als één van uw medewerkers betrokken raakt bij een schadegebeurtenis waarbij hij/zij letselschade oploopt en arbeidsongeschikt raakt? Wat dan?

Maximaal resultaat

Maximaal resultaat

Persoonlijk

Persoonlijk

Geen kosten

Geen kosten

Loonschade verhalen, kan dat?

Wat gebeurt er als één van uw medewerkers betrokken raakt bij een schadegebeurtenis waarbij hij/zij letselschade oploopt en arbeidsongeschikt raakt? Het maakt overigens niet uit of de schadegebeurtenis in de privé tijd van de werknemer is gebeurd. Op grond van de wet bent u als werkgever verplicht maximaal voor twee jaar het loon van uw arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Bij tijdelijke contracten geldt de datum van de duur van het arbeidscontract. Ook dient u bijkomende kosten zoals de kosten van de arbodienst en kosten van de aanpassing van de werkplek te betalen. Denkt u aan een aangepaste stoel of bureau.

Gelukkig kunt u de kosten van het doorbetalen van het loon en bijkomende kosten verhalen. Wel moet vaststaan dat iemand anders aansprakelijk is voor de uitval van uw werknemer. Hoe gaat dit in zijn werk.

Neem contact met ons op. Samen bespreken wij uw situatie en kijken wij wat voor u de beste juridische mogelijkheden zijn. Wij zijn gespecialiseerd in loonschade verhalen.

Wie zijn wij

Ons kantoor heeft letselschade specialisten in dienst met zeer ruime ervaring als belangenbehartiger van letselschadeslachtoffers en werkgevers. Wij verzorgen wij voor u het gehele schaderegelingstraject. Dit betekent aansprakelijk stellen van de tegenpartij, vragen om een voorschot en het berekenen van de uiteindelijke loonvordering en deze laten betalen door de verzekeraar.

Onze kwaliteit van deskundigheid wordt gewaarborgd door lidmaatschappen van het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars (NIS) en het Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE).

Bij info-letselschade bent u aan het juiste adres.

Wat kunt u verhalen?

Het maakt niet uit of het voorval onder of buiten werktijd heeft plaatsgevonden. De letselschade en daardoor de arbeidsuitval moet wel aantoonbaar zijn toegebracht door een aansprakelijke partij. Verkeersongevallen waarbij de aansprakelijke partij achterop het voertuig van uw werknemer rijdt is een duidelijke geval. Maar denkt u bijvoorbeeld ook aan andere verkeersongevallen, gebeten worden door honden (dieren) en/of gevallen over scheef liggende stoeptegels.

Op grond van de wet artikel 6:107a heeft u een verhaalsrecht. Maar wat kunt u eigenlijk allemaal verhalen. Onderstaand geven wij u een opsomming wat mogelijk is:
• het daadwerkelijk uit te betalen nettoloon aan de werknemer;
• de kosten van de door u ingeschakelde arbodienst;
• kosten onderzoek van de door u ingeschakelde arbeidsdeskundige;
• kosten voor eventuele omscholing;
• kosten van een re-integratiebureau;
• kosten van het maken van een re-integratietraject (verslagen, plan van aanpak, e.d.);
• kosten aanpassingen van de werkplek van de werknemer. Denkt u aan een aangepaste werkstoel, bureau, andere hulpmiddelen.

Bij berekenen van de loonschade kunt u niet meenemen:
• de werkgeverslasten (het verschil tussen het brutoloon en het nettoloon) van het loon;
• kosten voor freelancer en/of uitzendkracht die het werk overneemt;
• kosten door verlies van omzet en/of klanten;
• kosten voor tijdelijke afwezigheid door bezoek aan arts of fysiotherapie.

Zoals u ziet kunt u alleen het nettoloon vorderen en niet het uitgekeerde brutoloon. Dit komt omdat de wetgever het vorderingsrecht “ziet door de ogen van de arbeidsongeschikte werknemer”. Ik zal dit uitleggen. Stel dat er geen loondoorbetalingsverplichting was van de werkgever dan kon de werknemer zelf ook alleen maar zijn nettoloon vorderen. Immers het nettoloon komt maandelijks op zijn rekening binnen en hiervan betaald hij/zij zijn rekeningen.

Verjaringstermijn loonschade

U kunt niet onbeperkt terug in de tijd loonschade vorderen van een aansprakelijke partij. In de wet is namelijk een verjaringstermijn (burgerlijk wetboek artikel 3:310) opgenomen. Vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid heeft u vijf jaar de tijd om het regresrecht toe te passen. Ons advies is kijk uw administratie na of de uitval van uw werknemer komt door de schuld van een andere partij! Zo ja, dan heeft u een vorderingsrecht.

Loonschade verhalen: wat kost dat?

Wanneer een ander aansprakelijk is voor de loonschade van uw bedrijf, dan bestaat voor u de mogelijkheid om het uitgekeerde nettoloon en bijkomende kosten te verhalen. Maar hoe pakt u dit aan en wat als de aansprakelijke verzekeraar al moeilijk doet over de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de verzekeraar moet uiteraard wel vaststaan. In dat geval kunt u de hulp van ons kantoor goed gebruiken. Wij werken op basis van no-cure-no-pay. Dit betekent dat wij geen kosten bij u in rekening brengen als wij op de verzekeraar niets kunnen verhalen. De kosten die wij dan gemaakt hebben blijven voor onze eigen rekening.

Zijn wij wel succesvol in het verhalen van uw kosten dan brengen wij u een percentage, fee, in rekening. U krijgt een korting op de in rekening gebrachte fee als wij naast uw loonschade ook de letselschade van uw werknemer in behandeling nemen. Voor de behandeling van de letselschade van uw werknemer brengen wij u en/of de werknemer geen kosten in rekening.

Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Neem direct contact op

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY