Letselschade veroorzaakt door dieren

Letselschade veroorzaakt door dieren. U bent gebeten of getrapt door een dier en u heeft daarbij letselschade opgelopen. De verwonding zijn dusdanig ernstig dat u een dokter heeft bezocht. In Nederland vinden heel veel ongevallen plaats veroorzaakt door dieren. Bespreek u mogelijkheden om uw schade te verhalen op de eigenaar van het dier.

Letselschade veroorzaakt door dieren is veel voorkomend in mijn praktijk. De wetgever zegt hierover:

Artikel 6:179 BW

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Bovenstaande is wat lastig omschreven maar het gaat erom dat uw letselschade verhaald kan worden op de eigenaar van het dier. Van belang is dan wel dat de eigenaar van het dier achterhaalt kan worden. Bij bijvoorbeeld een aanrijding op de Veluwe met een wild dier zoals een Ree of Hert is er geen eigenaar en kan uw letselschade dan ook niet verhaald worden. Wel is er nog een mogelijkheid als u een zogenaamde OVI en/of SVI verzekering heeft afgesloten. Neem contact met ons kantoor op om uw situatie te bespreken.

Letselschade veroorzaakt door dieren, schadeposten

Maar welke schadeposten kan u dan claimen bij letselschade veroorzaakt door dieren: Denk bijvoorbeeld aan de volgende posten:

Kosten ziekenhuis of andere medische kosten
Het kan gebeuren dat de wond gaat ontsteken. Dit betekent niet alleen veel pijn, maar ook dagelijkse verzorging. De wond/litteken zal vaak langdurig ingesmeerd worden met een verzachtende zalf/crème. Reiskosten naar uw huisarts of ziekenhuis komen voor vergoeding in aanmerking. Ook uw zorgverzekeraar vergoed mogelijk niet alle medische kosten.

Gemis aan inkomsten 
Door uw verwondingen mag/kan u tijdelijk of blijvend niet werken. Uw tijdelijk arbeidscontact wordt niet verlengd. U bent hierdoor werkeloos geworden. U kunt geen overuren meer maken. Allemaal omstandigheden die zorgen dat u er financieel op achteruit gaat. Dit kunt u op de tegenpartij verhalen;

Smartengeld                                                                                                                   Letsel door dieren kan ook psychisch en emotioneel letsel betekenen. De zogenaamde gederfde levensvreugde komt ook voor een schadevergoeding in aanmerking. Dit wordt smartengeld genoemd. Letsel door dieren hoeven namelijk niet alleen lichamelijke verwondingen te zijn. U kunt bijvoorbeeld ook angstig worden voor dieren.

Hoe hoog het smartengeld is hangt af van vele factoren, zoals de ernst en zichtbaarheid van het litteken, uw leeftijd en geslacht, de duur van het genezingsproces en blijvende lichamelijke en psychische gevolgen.

Gratis hulp bij letselschade veroorzaakt door dieren

Letselschade veroorzaakt door dieren. U bent gebeten of getrapt door een dier en u heeft daarbij letselschade opgelopen. De verwonding zijn dusdanig ernstig dat u een dokter heeft bezocht. In Nederland vinden heel veel ongevallen plaats veroorzaakt door dieren. Het is belangrijk u dat u zich laat bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade door een ervaren letselschade specialist. Iemand die weet hoe een verzekeraar denkt en handelt bij letselschade. Wij kunnen uw zaak objectief bekijken en u de juridische rompslomp uit handen nemen, terwijl u zich blijft richten op uw herstel.

Maakt u zich geen zorgen om onze kosten. De wetgever heeft namelijk ook geregeld dat de kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke verzekeraar betaald dienen te worden.

Vul nu nog het contact formulier in. Wij nemen daarna direct contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.