ongeval door paard
ongeval door paard

Ongeval door paarden

Ongeval door paarden. Paard rijden is leuk en zeker een ritje in het bos of op het strand. Echter paardrijden is niet geheel zonder risico. Eigenlijk telt dit wel voor elke sport. Echter naast jou ervaring als amazone speelt ook een rol het gedrag van het paard.

 Wanneer u letselschade door paard oploopt door bijvoorbeeld:

  • een trap van een paard
  • tijdens het paardrijden
  • bijtincident door paard
  • een val van een paard

dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. De bezitter van het dier is aansprakelijk voor uw schade. In de meeste gevallen heeft de eigenaar van het dier een aansprakelijkheidsverzekering, zodat deze uw schade kan vergoeden.

Als ruiter heeft u extra juridische bescherming. Bij letselschade door paard is de bezitter van het paard (vaak de manage) meestal aansprakelijk voor het door het paard veroorzaakte letsel.

Feiten over ongeval door paarden

  • Ieder jaar komen in Nederland 9.900 ruiters op de Spoedeisende Hulp door een val, beknelling of ander ongeval tijdens het paardrijden.
  • Van die 9900 ruiters wordt 17% opgenomen in het ziekenhuis. Dat is veel, want gemiddeld moet 6% van de patiënten met een sportletsel in het ziekenhuis blijven.
  • 40% van de ruiters die in het ziekenhuis wordt opgenomen, zijn jonge amazones tussen de 10 en 19 jaar
  • Jaarlijks lopen zo’n 70 ruiters ernstig schedelhersenletsel op. Kinderen zijn extra kwetsbaar voor hoofdletsel, omdat bij kinderen het hoofd in verhouding tot de rest van hun lichaam groter is, waardoor zij bij een val vaker op hun hoofd terechtkomen.
  • De meeste letsels in de paardensport zijn letsels aan de romp en de heupen, benen en voeten. Bijvoorbeeld letsel aan de wervelkolom of onderrug.
  • Letsel van de voet is meestal het gevolg van een beklemming in de stijgbeugel.

Letselschade oplopen door dieren is veel voorkomend in mijn praktijk. De wetgever zegt hierover:

Artikel 6:179 BW

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Bovenstaande is wat lastig omschreven maar het gaat erom dat uw letselschade verhaald kan worden op de eigenaar van het paard. Vaak is dit bij het volgen van rijles de manage.

Aansprakelijk stellen manage

Wanneer u tijdens het paardrijden ten val bent gekomen, dan kunt u de manege door ons aansprakelijk stellen voor de opgelopen letselschade door het incident met het paard. Wel zult u in het geval van het volgen van een paardrijles bijna altijd een bepaald percentage eigen schuld toegerekend krijgen (omdat de rechter vindt dat u vrijwillig op het paard bent gaan zitten). Maar u zult bijna altijd het grootste deel van uw schade vergoed krijgen.

Zelfs al staat er op de manage een bord met een mededeling als “paardrijden geschiedt op eigen risico!”, kan de manege aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade. Laat u zich daardoor niet weerhouden om de manege aansprakelijk te stellen.

Schadeposten

Maar welke schadeposten kan u dan claimen: Denk bijvoorbeeld aan de volgende posten:

Kosten ziekenhuis of andere medische kosten
kosten van ziekenhuis bezoek of opname. Denkt u hier bijvoorbeeld aan het geldende eigen risico. In 2016 is dit standaard al een bedrag van € 385,00. Reiskosten naar uw huisarts of ziekenhuis komen voor vergoeding in aanmerking. Bij revalidatie naar een breuk heeft u wellicht fysiotherapie nodig. Ook uw zorgverzekeraar vergoed mogelijk niet alle medische kosten/behandelingen.

Gemis aan inkomsten 
Door uw opgelopen letselschade mag/kan u tijdelijk of blijvend niet werken. Uw tijdelijk arbeidscontact wordt niet verlengd. U bent hierdoor werkeloos geworden. U kunt geen overuren meer maken. Allemaal omstandigheden die zorgen dat u er financieel op achteruit gaat. Dit kunt u op de tegenpartij verhalen;

Smartengeld 
De opgelopen letselschade kan ook psychisch en emotioneel letsel betekenen. De zogenaamde gederfde levensvreugde komt ook voor een schadevergoeding in aanmerking. Dit wordt smartengeld genoemd.

Hoe hoog het smartengeld is hangt af van vele factoren, zoals de ernst en zichtbaarheid van het litteken, uw leeftijd en geslacht, de duur van het genezingsproces en blijvende lichamelijke en psychische gevolgen.

Ongeval door paarden. Gratis hulp bij letselschade.

Het is belangrijk u dat u zich laat bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade door een ervaren letselschade specialist. Iemand die weet hoe een verzekeraar denkt en handelt bij letselschade. Wij kunnen uw zaak objectief bekijken en u de juridische rompslomp uit handen nemen, terwijl u zich blijft richten op uw herstel.

Maakt u zich geen zorgen om onze kosten. De wetgever heeft namelijk ook geregeld dat de kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke verzekeraar betaald dienen te worden.

 

Ongeval door paarden
Ongeval door paarden