Gebeten-door-hond
Gebeten-door-hond

Kind gebeten door een hond

Uw kind gebeten door een hond. U moet er niet aan denken dat uw kind gebeten wordt. U denkt waarschijnlijk dat zal mij als ouders zijn niet gebeuren. Maar staat u eens stil bij het feit dat veel kinderen vinden een hond geweldig. Ze vinden het helemaal niet moeilijk om te bedenken wat een hond leuk vindt en geven hem veel aandacht. Maar kinderen kunnen – ondanks hun goede bedoelingen – voor honden ook onvoorspelbaar en bedreigend zijn. Onverwachte bewegingen, geschreeuw, over de hond vallen. Voor de hond kan het voldoende reden zijn om de lip op te trekken, te grommen of zelfs te bijten. Het afpakken van een bot of speelgoed, het liggen in de mand van de hond of het doen van trekspelletjes kan desastreuze gevolgen hebben.

Hondenbeten in Nederland

In ons land worden elk jaar zo’n 150.000 mensen gebeten door een hond. Gemiddeld is ruim dertig procent van deze bijtincidenten zo ernstig dat er een dokter of een ziekenhuis aan te pas moet komen. Kinderen zijn vaker het slachtoffer van bijtincidenten dan volwassenen. Vaak komt dat omdat ze hondentaal niet begrijpen en daardoor signalen van de hond missen. Dan bijt de hond ‘ineens’.

Omdat kinderen zich vaak met hun gezicht op ‘bekhoogte’ bevinden, zijn de gevolgen bij hen vaak ernstiger dan bij volwassenen. Volwassenen worden relatief vaak in hun handen, armen of benen gebeten

In 2014 werden in totaal 88 honden in beslag genomen na bijtincidenten. De helft hiervan mocht onder voorwaarden terug naar de eigenaar. 15 Procent van in beslag genomen honden kreeg het advies ‘euthanasie’ omdat specialisten en gedragstherapeuten moesten concluderen dat heropvoeden en herplaatsen geen haalbare kaart was.

Een groot deel van de bijtincidenten werd veroorzaakt door Jack Russell Terriers, Belgische en Duitse Herdershonden. Echter ook een groot deel van de bijtincidenten werd veroorzaakt door de Labrador en Golden Retriever. Het zijn dus niet alleen de vechthonden die bijten maar ook de honden die wij heel vaak zien. Mogelijk hebben uw buren deze soort (ras)honden. Laat je dus niet op het verkeerde been zetten.

Aansprakelijkheid van dieren

Letselschade oplopen door dieren is veel voorkomend in mijn praktijk. De wetgever zegt hierover:

Artikel 6:179 BW

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Bovenstaande is wat lastig omschreven maar het gaat erom dat uw letselschade verhaald kan worden op de eigenaar van de hondenbezitter.

Schadeposten

Maar welke schadeposten kan u dan claimen: Denk bijvoorbeeld aan de volgende posten:

Plastische chirurgie
Vaak heeft een hondenbeet littekens tot gevolg. Soms genezen deze helemaal, soms ook niet. Dit kan tot grote psychische problemen leiden. Vooral bij kinderen en jonge volwassenen zal op den duur plastische chirurgie nodig zijn. Uw zorgverzekeraar vergoed een ingreep misschien niet helemaal. Wat u niet vergoed krijgt, kunt u claimen bij de tegenpartij;

Kosten ziekenhuis of andere medische kosten
Het kan gebeuren dat de wond gaat ontsteken. Dit betekent niet alleen veel pijn, maar ook dagelijkse verzorging. De wond/litteken zal vaak langdurig ingesmeerd worden met een verzachtende zalf/crème. Reiskosten naar uw huisarts of ziekenhuis komen voor vergoeding in aanmerking. Ook uw zorgverzekeraar vergoed mogelijk niet alle medische kosten.

Smartengeld                                                                                                                

Letsel door dieren kan ook psychisch en emotioneel letsel betekenen. De zogenaamde gederfde levensvreugde komt ook voor een schadevergoeding in aanmerking. Dit wordt smartengeld genoemd. Letsel door dieren hoeven namelijk niet alleen lichamelijke verwondingen te zijn. Voorbeelden hiervan zij:

  • angst voor honden,
  • pijn door alle operaties en revalidatie,
  • zichtbare littekens die het ongeval hebben achtergelaten. Mogelijk wordt uw kind daardoor gepest of uitgelachen.

Hoe hoog het smartengeld is hangt af van vele factoren, zoals de ernst en zichtbaarheid van het litteken, de leeftijd en het geslacht, de duur van het genezingsproces en blijvende lichamelijke en psychische gevolgen.

Gebeten door een hond. Gratis hulp bij letselschade veroorzaakt door dieren

Het is belangrijk u dat u zich laat bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade door een ervaren letselschade specialist. Iemand die weet hoe een verzekeraar denkt en handelt bij letselschade. Wij kunnen uw zaak objectief bekijken en u de juridische rompslomp uit handen nemen, terwijl u zich blijft richten op uw herstel.

Maakt u zich geen zorgen om onze kosten. De wetgever heeft namelijk ook geregeld dat de kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke verzekeraar betaald dienen te worden.

Contact
Contact