Letselschade door dieren
Letselschade door dieren

Letselschade door dieren

Letselschade door dieren is veel voorkomend in mijn praktijk. De wetgever zegt hierover:

Artikel 6:179 BW

Letselschade door dieren. De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Ongevallen met dieren gebeuren nog wel eens:

  • u valt omdat een grote hond op u af komt rennen en/of deze bijt u. Letsel veroorzaakt door een loslopende hond;
  • u valt van een paard af en raakt gewond, het maakt daarbij niet uit of het paard van een manege is. U krijgt een trap van een paard/pony;

Er zijn veel voorbeelden te geven. Het gaat erom dat uw letselschade verhaald kan worden bij de eigenaar van het dier.

Schadeposten

Maar welke schadeposten kan u dan claimen na letselschade door dieren: Denk bijvoorbeeld aan de volgende posten:

Plastische chirurgie
Vaak heeft een hondenbeet littekens tot gevolg. Soms genezen deze helemaal, soms ook niet. Dit kan tot grote psychische problemen leiden. Vooral bij kinderen en jonge volwassenen zal op den duur plastische chirurgie nodig zijn. Uw zorgverzekeraar vergoed een ingreep misschien niet helemaal. Wat u niet vergoed krijgt, kunt u claimen bij de tegenpartij;

Kosten ziekenhuis of andere medische kosten
Het kan gebeuren dat de wond gaat ontsteken. Dit betekent niet alleen veel pijn, maar ook dagelijkse verzorging. Dit zal vaak bij uw huisarts of in het ziekenhuis gebeuren. Deze kosten, alsmede de kosten voor de heen- en terugreis, komen voor vergoeding in aanmerking. Ook uw zorgverzekeraar vergoed mogelijk niet alle medische kosten.

Gemis aan inkomsten
Door uw verwondingen mag/kan u tijdelijk of blijvend niet werken. Uw tijdelijk arbeidscontact wordt niet verlengd. U bent hierdoor werkeloos geworden. U kunt geen overuren meer maken. Allemaal omstandigheden die zorgen dat u er financieel op achteruit gaat. Dit kunt u op de tegenpartij verhalen;

Smartengeld                                                                                                                                                                                                                           

Letsel door dieren kan ook psychisch en emotioneel letsel betekenen. De zogenaamde gederfde levensvreugde komt ook voor een schadevergoeding in aanmerking. Dit wordt smartengeld genoemd. Letsel door dieren hoeven namelijk niet alleen lichamelijke verwondingen te zijn. Voorbeelden hiervan zij:

  • angst voor honden,
  • pijn door alle operaties en revalidatie,
  • verdriet omdat u uw hobby niet meer kunt uitoefenen,
  • schaamte om de zichtbare littekens die het ongeval hebben achtergelaten op uw lichaam.

Hoe hoog het smartengeld is hangt af van vele factoren, zoals de ernst en zichtbaarheid van het litteken, uw leeftijd en geslacht, de duur van het genezingsproces en blijvende lichamelijke en psychische gevolgen.

Zie verder:

Ongeval door paarden

Gebeten door een hond

Overige letselschade veroorzaakt door dieren

Gratis hulp bij letselschade door dieren

Het is belangrijk u dat u zich laat bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade door een ervaren letselschade specialist. Iemand die weet hoe een verzekeraar denkt en handelt bij letselschade. Wij kunnen uw zaak objectief bekijken en u de juridische rompslomp uit handen nemen, terwijl u zich blijft richten op uw herstel. Maakt u zich geen zorgen om onze kosten. De wetgever heeft namelijk ook geregeld dat de kosten van juridische bijstand door de aansprakelijke verzekeraar betaald dient te worden.

Verkeersongeval