Bedrijfsongeval

Het kan iedereen overkomen: een bedrijfsongeval tijdens het werk. De medische- en financiële gevolgen zijn vaak enorm. Denk bijvoorbeeld alleen al aan langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor een werknemer betekent dat (gedeeltelijke) doorbetaling, maar als ZZP-er heb je soms geen inkomen meer.

Direct jouw letselschade melden

Maximaal resultaat

Maximaal resultaat

Persoonlijk

Persoonlijk

Geen kosten

Geen kosten

Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval is de kans groot dat de werkgever aansprakelijk is. Die moet er namelijk alles aan doen om jou veilig te laten werken. Zo moet de werkgever bijvoorbeeld beschermende kleding en middelen verstrekken en toezien op de naleving van voorzorgsmaatregelen. Alleen bij opzettelijk of roekeloos gedrag van jou als werknemer is de werkgever niet aansprakelijk.

Een bedrijfsongeval, het kan iedereen overkomen tijdens het werk. De medische- en financiële gevolgen kunnen erg groot zijn. Denkt u aan langdurige arbeidsongeschiktheid. Uw salaris wordt wel doorbetaald maar niet de overuren en/of de onregelmatigheidstoeslag.

Als u als zelfstandige ZZP-er een ongeval krijgt kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn als u niet meer in staat bent om te werken. De klus kan niet worden afgemaakt en nieuwe klussen kunnen niet worden aangenomen. Werknemers in loondienst krijgen geheel of gedeeltelijk doorbetaald als ze niet meer kunnen werken door een bedrijfsongeval. Een ongeval als ZZP-er betekent dat deze geen inkomen meer heeft. Kunt u als ZZP-er uw opdrachtgever dan aansprakelijk stellen?

Opvolgen van veiligheidsinstructies

Als de werkgever goede instructies heeft gegeven, betekent dit nog niet dat de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen: De werkgever moet de instructie namelijk van tijd tot tijd herhalen en er op toezien dat de instructie wordt nageleefd, ook (en zeker) bij ervaren werknemers die vaak hetzelfde werk doen en dan niet altijd “volgens het boekje” werken. De werkgever moet dus toezien en toe blijven zien op de veiligheid binnen zijn bedrijf: werkzaamheden veranderen soms, en daarmee ook de veiligheid op het werk over het algemeen. Wanneer een werkgever het nodige aan heeft gedaan om ongevallen op het werk te voorkomen, dan is de werkgever niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de werkgever heeft dus grenzen, maar de aansprakelijkheid van de werkgever gaat erg ver.

De conclusie dat een werkgever een ongeval niet heeft kunnen voorkomen kan dan ook eigenlijk pas na een goede beoordeling worden getrokken.

Wat zegt de wet hierover. Wie is aansprakelijk?

Bij een bedrijfsongeval is de kans groot dat de werkgever / opdrachtgever aansprakelijk is. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht ten aanzien van zijn werknemers. Uw baas moet er alles aan doen om u veilig te laten werken. Dit betekent dat hij beschermende kleding, een helm, lasbril of andere middelen ter beschikking moet stellen, indien het werk hier om vraagt. Ook moet hij regels opstellen en toezien op de naleving van voorzorgsmaatregelen. Is een werkgever hierin tekortgeschoten, dan is hij aansprakelijk voor de ontstane schade door het werkongeval. De wetgever heeft het volgende bepaald:

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek
1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.
4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

De extra bescherming voor letselschade bij bedrijfsongelukken is prettig voor mensen in loondienst en voor de ZZP-er want deze kan in dit soort situaties, net als de werknemers, het bedrijf aansprakelijk stellen bij een bedrijfsongeval. Bijna altijd is een werkgever aansprakelijk voor de door u opgelopen letselschade bij een bedrijfsongeval. De wettelijke zorgplicht van een werkgever gaat ver. Alleen als een ongeval is ontstaan door opzettelijk- of roekeloos gedrag, dan ben je zelf aansprakelijk voor de opgelopen schade.

Letselschade opgelopen op het werk door bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en zelfs ZZPérs (zelfstandigen) kunnen worden geclaimd op de werkgever!

Juridische hulp bij een bedrijfsongeval

Na een bedrijfsongeval is het belangrijk dat jij je als werknemer of ZZP-er laat bijstaan door een ervaren letselschadespecialist. Ons kantoor begeleidt jou op betrokken wijze bij het verhalen van je persoonlijke schade. Dat kost jou bovendien niets, want de aansprakelijke verzekeraar betaalt de kosten voor de juridische bijstand.

Juridische hulp bij het indienen van een schadeclaim

Ons kantoor verzorgt voor jou het complete schaderegelingstraject. We stellen de verzekeraar aansprakelijk, vragen om een voorschot en begeleiden jou daarnaast bij het medische traject. Ook berekenen wij de uiteindelijke schade en laten we deze vergoeden door de verzekeraar. Laat je gratis door ons adviseren over letselschade door een verkeersongeval.

Letselschade melden

Wat zeggen onze klanten?

Geachte heer Smith,

Hartelijk dank voor het afhandelen van mijn letselschade kwestie. Naast de keurige schadeafhandeling, heeft het mij vooral de rust gegeven dat ik nergens naar om hoefde te kijken. Ik had namelijk geen enkel idee hoe ik dat aan had moeten pakken. Totaal 5 sterren.

Met vriendelijke groet,

J. Heijkoop, Zevenhuizen

U heeft mij heel goed geholpen en ook goed op de hoogte gehouden tussendoor.
Het resultaat is beter dan verwacht! Heel erg bedacht voor uw hulp. Ik geef 5 sterren.

Mevr. M. Jansen-Schoonhoven, Groningen

Geachte heer Smith,

Wat u nog niet had gedaan is letselschade bij een hond. U heeft mij netjes meegenomen in een traject, waarbij de eigenaresse van de tegenpartij het met de situatie niet eens was, maar toch haar verzekering opdracht gaf ons schadeloos te stellen. Chapeau!

B. van Aken, Zoetermeer

Onze werkwijze

Wij staan voor persoonlijk contact. Nee, niet alleen contact via de e-mail en telefonisch. Wij gaan direct voor u aan de slag met een overzichtelijk stappenplan:

1. Thuisbezoek

1. Thuisbezoek

Een bezoek afspraak maken bij u thuis. Het is prettig om elkaar eens gezien te hebben. De behandeling van letselschade gaat om vertrouwen en een klik hebben in elkaar.

2. Onderzoek

2. Onderzoek

Verzamelen van bewijsmateriaal en het doen van een aansprakelijkheidsonderzoek. Dit alles om helder te krijgen wat er precies is gebeurd.

3. Aansprakelijk stellen

3. Aansprakelijk stellen

De aansprakelijke partij, werkgever en/of verzekeraar aansprakelijk stellen.

4. Eerste betaling

4. Eerste betaling

Zodra de aansprakelijkheid is erkend is het zorg dat de verzekeraar een 1e betaling aan u doet zodat de eerste gemaakte kosten kunnen worden betaald.

5. Volgen herstel

5. Volgen herstel

Het volgen van het herstel van de door u opgelopen letselschade. Pas wanneer alle (medische) gevolgen van het ongeval duidelijk zijn, kan het letselschade proces worden afgerond.

6. Uitbetaling

6. Uitbetaling

De betaling van uw letselschade wordt betaald op uw eigen rekeningnummer. Wel zo makkelijk.

Neem direct contact op

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ